EMG laboratoř

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Areál/pavilon: I, Podlaží: 1

V této laboratoři je prováděno široké spektrum elektrofyziologických vyšetření. Jde o vlastní EMG (vyšetření svalů - elektromyografie, zde se používají jehlové elektrody), vyšetření nervů (ENG elektroneurografie včetně repetitivní stimulace, zde se používají převážně povrchové elektrody). Dále se zde provádí testování jednotlivých drah nervového systému, jde o různé typy evokovaných potenciálů (EP) a to vizuální evokované potenciály (VEP), somatosenzorické evokované potenciály (SEP), motorické evokované potenciály (MEP) a  BAEP (brainstem auditory evoked potentials – sluchové evokované potenciály). EMG a ENG jsou pomocná vyšetření při diagnostice nemocí periferních nervů (mononeuropathie a polyneuropathie z různých příčin), některých svalových onemocnění (např. myopathie a myozitidy) a onemocnění nervosvalového přenosu (např. nemoc zvaná myasthenia gravis či třeba Lambert-Eatonův syndrom). Vyšetření evokovaných potenciálů je převážně zaměřeno na vyšetřování nervových drah centrálního nervového systému. MEP může například odhalit i tzv. „hysterickou“ parézu (ochrnutí), což je již nemoc spadající do oboru psychiatrie. Naše EMG laboratoř používá přístroj Keyport EMG/EP 4 kanálový a spolupracuje se všemi neurologickými ambulancemi a poradnami   teplického okresu. Zjištěná onemocnění jsou léčena především Poradnou pro nervosvalová onemocnění. Jsou zde samozřejmě vyšetřováni i pacienti hospitalizovaní na našem odd.


Lékař

MUDr. Martin Vančura

Sestra

Dagmar Svobodová

Tel.:
+420 417 519 299

Ordinační hodiny

Pondělí                              6:30-15:00       MUDr. Martin Vančura
Úterý                                  6:30-15:00       EVP sestra
Středa                                6:30-15:00       MUDr. Martin Vančura
Čtvrtek                               6:30-15:00       MUDr. Martin Vančura

Polední přestávka           12:00-12:30