Interní oddělení JIP

Umístění: Areál/pavilon: J, Podlaží: přízemí

Jednotka zajišťuje převážně péči o nemocné ohrožené náhlými srdečními příhodami, zajišťuje však intenzivní péči'o nemocné v metabolickém rozvratu a v dalších akutních stavech vnitřního lékařství. Součástí jednotky intenzivní péče je zákrokový sálek umožňující provádět potřebná invasivní vyšetření. Prostory JIP jsou klimatizovány. JIP je technicky připraven k napojení na informační sít celé nemocnice. JIP je po rekonstrukci špičkově přístrojově vybaven včetně možnosti ventilace až 3 pacientů, provádění dialýzy ve spolupráci s HDS firmy  B.Braun

vedoucí lékař

MUDr. Mgr. Václav Mála