Urogynekologická ambulance

Je nutné objednání. Vhodné je doporučení od obvodního gynekologa.

Umístění: Areál/pavilon: F (vchod 3), podlaží 3.

Ambulance se specializuje na diagnostiku a léčbu močové inkontinence, poklesu pánevních orgánů a souvisejících gynekologických obtíží.

Lékař

Prim. MUDr. Lukáš Pondělíček

Sestra

Petra Reissová

Tel.:
+420 417 519 337

Ordinační hodiny

Středa 13:00-15:00