Archiv časopisu InfoListy 2007


18.10.2019

Aktuální číslo 10/2019

Obsah

Premiér Andrej Babiš znovu podpořil vznik kardiochirurgie v ústecké nemocnici Krajské zdravotní, strana 3

Teplická nemocnice je akreditována, všechny nemocnice Krajské zdravotní tak splňují akreditační standardy SAK, strana 4

Krajská zdravotní interními granty letos podpoří deset projektů, strana 5

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE: Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, strana 6

Krajská zdravotní buduje pavilon magnetické rezonance a dokončuje rekonstrukci vily s gynekologickými ambulancemi, strana 7

Nové polohovací postýlky umožňují komfortnější péči, strana 8

Stipendium mi umožnilo věnovat se studiu, říká mladý lékař, strana 8

Péče o pacienta s dekubity, strana 9

Informace z jednání představenstva společnosti, strana 10

Kraj jednal s Litoměřicemi o nemocnici, strana 10

Krajská zdravotní získala ocenění za společenskou odpovědnost, strana 10

Personální změny, strana 10

PŘIPOMÍNÁME NOVÁ PRACOVIŠTĚ: Oddělení následné péče, strana 11

Otorinolaryngologové si vyměňovali medicínské zkušenosti, strana 12

Nové monitory dechu putovaly do dvou nemocnic, strana 13

Stomická sestra – ohlédnutí Bronislavy Kučerové, strana 13

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty, strana 14

Tenisového turnaje se zúčastnilo více než dvacet hráčů, strana 14

Rehabilitace poruch temporomandibulárního kloubu, strana 15

Pozvánky na vzdělávací a odborné akce, strana 18