24.5.2019

Krajská zdravotní bude v oboru kardiochirurgie spolupracovat s IKEM

S Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM) se dohodla Krajská zdravotní, a. s. (KZ) na spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie pro svou Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Memorandum o spolupráci v minulých dnech podepsali za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal Stiborek, MBA.

Podle memoranda bude v dohodnutých případech IKEM poskytovat pacientům KZ specializovanou akutní a elektivní péči v oboru kardiovaskulární chirurgie. Po provedení výkonu na pracovišti IKEM bude takto ošetřený pacient, při respektování jeho zdravotního stavu, zpět přeložen do KZ. Obě zdravotnická zařízení si přejí spolupracovat také v kardiovaskulárním výzkumu, v prvé řadě v oblasti specializovaného školení umožňujícího funkční propojení obou pracovišť. Dále se spolupráce může týkat společných výzkumných programů a programových a grantových projektů, výměny postgraduálních studentů a vzdělávací činnosti.

„Spolupráci na poli kardiovaskulární chirurgie se špičkovým zdravotnickým pracovištěm jako je IKEM považujeme za další významný krok na naší cestě k získání statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Jsem přesvědčen, že jde zároveň o důležitý signál směrem k veřejnosti, našim pacientům, že Krajská zdravotní bere svůj hlavní úkol – zajistit pro obyvatele Ústeckého kraje kvalitní a nejlepší dostupnou zdravotní péči – skutečně zodpovědně,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Kardiochirurgické pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., vzniklo vedle kardiologické kliniky 1. ledna 2018 a první operaci, kterou bylo provedení aortokoronárního bypassu,  jeho tým uskutečnil 22. května 2018. Díky podpoře Ústeckého kraje zde proběhly již desítky úspěšných kardiochirurgických výkonů. Od 1. 11. 2018 funguje v rámci ústeckého kardiocentra také kardioanesteziologické oddělení.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení již probíhají kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032518, e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447473, e-mail: jitka.cickanova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Aktuální nabídka lékáren Krajské zdravotní, a.s.

Projekty s podporou ESF

Ke stažení