Aktuality

18. května 2016

Krajská zdravotní pořádá „Výroční vědeckou konferenci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“, spojenou s předáním ocenění v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá již pošesté výroční vědeckou konferenci, spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Krajská zdravotní pořádá „Výroční vědeckou konferenci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“, spojenou s předáním ocenění v oblasti vědy a výzkumu
16. května 2016

Krajská zdravotní se zúčastnila 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republiceTisková zpráva

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., a Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se zapojila do 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.

Krajská zdravotní se zúčastnila 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republiceTisková zpráva
vytvořil: tiskové a organizační odd.
11. května 2016

Krajská zdravotní pořádá první ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory v Ústí nad Labem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., první ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace. Tématem jednodenní konference bude prezentace Oddělení centrálních operačních sálů ústecké Masarykovy nemocnice od historie po současnost.

Krajská zdravotní pořádá první ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice
5. května 2016

Středoškoláci převzali patronát nad parčíkem Krajské zdravotní v chomutovské nemocnici

Vedení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., slavnostně předalo v úterý 3. května v rámci dobrovolnického programu patronát nad parčíkem před oddělením následné péče I. studentům Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov, p. o.

Středoškoláci převzali patronát nad parčíkem Krajské zdravotní v chomutovské nemocnici
vytvořil: tiskové a organizační odd.
5. května 2016

Avízo – Krajská zdravotní se zúčastní 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republice

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., a Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se zapojí do 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.

Avízo – Krajská zdravotní se zúčastní 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republice
vytvořil: tiskové a organizační odd.
4. května 2016

Krajská zdravotní dokončila první část modernizace prostor konvenční nukleární medicíny

Krajská zdravotní, a. s., představila modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro přípravu radiofarmak v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., na pracovišti V Podhájí. Do běžného provozu byly uvedeny 1. 5. 2016.

Krajská zdravotní dokončila první část modernizace prostor konvenční nukleární medicíny
vytvořil: tiskové a organizační odd.
4. května 2016

Rekonstrukce oddělení šestinedělí v mostecké nemocnici začala díky daru Vršanské uhelné

Rekonstrukci oddělení šestinedělí mostecké nemocnice zahájila Krajská zdravotní, a. s., díky daru Vršanské uhelné a. s., spojené se jménem finančníka Pavla Tykače. Darovací smlouva ve výši 3,2 milionu korun, sjednaná v rámci partnerství těžební společnosti s Ústeckým krajem, byla podepsána v březnu.

Rekonstrukce oddělení šestinedělí v mostecké nemocnici začala díky daru Vršanské uhelné
vytvořil: tiskové a organizační odd.
4. května 2016

Krajská zdravotní uspořádala v chomutovském divadle XII. celonárodní Konferenci registrovaných sester

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., v pátek 29. dubna uspořádala v chomutovském městském divadle XII. celonárodní Konferenci registrovaných sester a X. Internistický den s mottem „Jak u nás? Jak ve světě?“. Akce se uskutečnila pod záštitou MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., a prim. MUDr. Ireny Voříškové, ředitelky zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Krajská zdravotní uspořádala v chomutovském divadle XII. celonárodní Konferenci registrovaných sester
vytvořil: tiskové a organizační odd.
2. května 2016

Vzdělávací institut Krajské zdravotní zahájil cyklus přednášek s osobnostmi české medicíny

Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., proběhla ve středu 27. dubna první z cyklu přednášek, které prezentují významné osobnosti současné české medicíny. Prvním z přednášejících byl předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, který působí ve Fakultní nemocnici Motol a vede Katedru anesteziologie a intenzivní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Vzdělávací institut Krajské zdravotní zahájil cyklus přednášek s osobnostmi české medicíny
vytvořil: tiskové a organizační odd.
29. dubna 2016

Krajská zdravotní pořádá slavnostní předání patronátu středoškolským studentům nad parčíkem chomutovské nemocnice

Krajská zdravotní, a.s., Chomutov

Vedení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., slavnostně předá patronát nad parčíkem před oddělením následné péče I. studentům Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov, p. o., a to v rámci dobrovolnického programu.

Krajská zdravotní pořádá slavnostní předání patronátu středoškolským studentům nad parčíkem chomutovské nemocnice
Mapy areálů
Nabídka zaměstnaní
Stipendijní program
Přístup k emailové poště
Pacientský ombudsman
Zaměstnanci - objednávky jídel
Mateřská školka U Borovice
Kontakty, spojovatelky

Informace k platbě regulačních poplatků

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: alena.vesela@kzcr.eu, katerina.vostra@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755, e-mail: lubica.svacinova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165, 

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Projekty s podporou ESF

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení:

Ocenění Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. získala 1. místo v Ústeckém kraji v hodnocení nemocnic

1. místo v kraji

tiskové a organizační odd. (27. ledna 2011)

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016